• donderdag 19 september

in het Amerongse bos, lunch in restaurant Mas Montagne in Amerongen.


INHOUD

In de ochtend gaat het om inzicht in de belangrijkste processen die in het bos spelen: groei van bomen en de concurrentie tussen de bomen onderling. Voor die concurrentie spelen boomeigenschappen zoals groeisnelheid en lichtbehoefte een belangrijke rol. Er worden leeftijden geschat en de ontstaansgeschiedenis en perspectieven van de verschillende soorten bos geanalyseerd. Na de lunch gaat het vooral om bosbeheer: welke mogelijkheden heeft de beheerder om het bos ‘naar zijn hand te zetten’? Lukt het om bijvoorbeeld wensen ten behoeve van natuurbehoud te combineren met houtproductie? En welke aspecten zijn van belang voor de bosbezoeker / natuurliefhebber?

 

OPZET 

De cursus speelt zich geheel af in het bos. Na een korte kennismaking worden verschillende bostypen bezocht. In korte oefeningen gaan de deelnemers met gerichte vragen het bos in om te leren kijken en te ontdekken hoe een bos werkt. En hoe daarin door de mens al dan niet te sturen is. Tijdens een dunningsoefening worden bomen met linten gemarkeerd. De cursus leidt langs veel varianten van beheerd, maar ook van onbeheerd bos.

 

 

Eerdere cursisten:

“Het is me nu duidelijk dat bosbeheer een echt vak is. Er is veel kennis voor nodig en voor elk bos een heldere doelstelling.”

“Het is een fascinerend gevoel om langzaam je narratief over bos ontrafeld te zien.”

“Na deze cursus kijk ik nooit meer op dezelfde manier naar een bos. Een verrijking.”

 

 

 

De kosten voor de cursus bedragen per deelnemer € 285,- ex. btw. Koffie en lunch zijn inbegrepen. Na bevestiging van de inschrij­ving zal hiervoor een factuur worden gezon­den.

Er is plaats voor maximaal 9 personen. Deelnemers krijgen na afloop het boekje Twaalf boslessen mee.

 

Aanmelden BOSLES

Graag een naam invullen
Graag een (geldig) email invullen
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Wil je aangeven welke data je graag wilt komen?