Cursussen

Simon Klingen doceert graag, zowel aan bosprofessionals als aan in-bos-geïnteresseerde-leken. Zijn cursussen zijn minder gericht op kennis (die is op meer plaatsen te vinden), maar vooral op het verschaffen van inzicht. Hij laat deelnemers kijken en nadenken.
Zo maakt een Bosles duidelijk hoe bos ‘werkt’, en wat de effecten zijn van verschillende vormen van ingrijpen, ofwel van het bosbeheer. Simon geeft ook interne trainingen o.a. aan beheerders van Bosgroepen, Nationaal Park de Hoge Veluwe, Geldersch Landschap en Staatsbosbeheer.

 

  • woensdag 19 juni (volgeboekt)
  • donderdag 19 september

in het Amerongse bos, lunch in restaurant Mas Montagne in Amerongen.

 

“Het meeste wat u denkt te weten over het bos zit toch net even anders”
DE VOLKSKRANT  -  WETENSCHAP  -  OKTOBER 2020

 

In de ochtend gaat het om inzicht in de belangrijkste processen die in het bos spelen: groei van bomen en de concurrentie tussen de bomen onderling. Voor die concurrentie spelen aspecten zoals groeisnelheid en lichtbehoefte van de bomen een belangrijke rol. Er worden leeftijden geschat en de ontstaansgeschiedenis en perspectieven van de verschillende soorten bos geanalyseerd. Na de lunch gaat het vooral om bosbeheer: welke mogelijkheden heeft de beheerder om het bos ‘naar zijn hand te zetten’? Lukt het om bijvoorbeeld wensen ten behoeve van natuurbehoud te combineren met houtproductie? En welke aspecten zijn van belang voor de bosbezoeker / natuurliefhebber?

 

  • woensdag 4 september

in het Amerongse bos, lunch in restaurant Mas Montagne.

 

Na afloop van een Bosles zeggen deelnemers vaak: ‘Ik wil hier graag méér over leren, nóg een dag, want bos is geweldig, en bosbeheer boeiend’.

Om inzicht te krijgen in de processen die in een bos spelen, en de manieren van bosbeheer, is één dag inderdaad kort. Bovendien is het met een kleine groep ín het bos, aangenaam en effectief leren.

  • 12 en 13 september (volgeboekt)

Utrechtse Heuvelrug en twee vervolgdagen elders in het land.

 

‘Gemengde bossen kennen een hogere biodiversiteit en zijn tegelijkertijd minder kwetsbaar voor stormen, branden en grootschalige aantasting door schimmels en insecten. Ook voor bezoekers is het gevarieerde bos aantrekkelijk’.

  Uit boekje Twaalf boslessen voor inzicht in bosbeheer
bosles.nl